جزوه اصول حسابداری 3

واصولی


حجم: 10 MB

دانلود ها: 4
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 404 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 404 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/4oem1kQbyrvHo0Tk7DfnvFK9BmT02Av1IA6oXCII', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"QtOhME0q771K8MUDJcuThb9B90U5xXvX2Fqo56uN";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:165:"https://kalej.ir/books/1888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492211;s:1:"c";i:1585492211;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/4oem1kQbyrvHo0Tk7DfnvFK9BmT02Av1IA6oXCII', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"QtOhME0q771K8MUDJcuThb9B90U5xXvX2Fqo56uN";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:165:"https://kalej.ir/books/1888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492211;s:1:"c";i:1585492211;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/4oem1kQbyrvHo0Tk7DfnvFK9BmT02Av1IA6oXCII', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"QtOhME0q771K8MUDJcuThb9B90U5xXvX2Fqo56uN";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:165:"https://kalej.ir/books/1888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492211;s:1:"c";i:1585492211;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4oem1kQbyrvHo0Tk7DfnvFK9BmT02Av1IA6oXCII', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"QtOhME0q771K8MUDJcuThb9B90U5xXvX2Fqo56uN";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:165:"https://kalej.ir/books/1888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492211;s:1:"c";i:1585492211;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58