کتاب راه های پی بردن به جعلی بودن ژورنال


حجم: 245 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب بخشنامه دانشگاه آزاد مبنی بر نامعتبر بودن ژورنال
کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب اعلام نظر دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با ژورنال نا معتبر 2
کتاب طراحی سیستم های روشنایی تونل های راه پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب دستور العمل تحویل موقت و قطعی راه ها وزارت راه و ترابری
کتاب طراحی سیستمهای روشنایی تونلهای راه وزارت راه و ترابری - پژوهشکده حمل و نقل
کتاب راه سازی در مناطق بیابانی وزارت راه و ترابری
کتاب آیین نامه مشخصات فنی عمومی راه نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب طراحی ها و نقشه راه اندازی موتور الکتریکی صنعتی
نمونه سوال روسازی راه
کتاب اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی نفیسه مرصوصی
کتاب زبان عمومی آزمون دکتری و آزمون های دانشگاه های مختلف کشور به همراه پاسخ های تشریحی
کتاب معرفی ویژگی های بتن های توانمند الیافی شکل پذیر
کتاب تست های طبقه بندی شده زیست سوم آزمون های آزمایشی
کتاب تست های طبقه بندی شده زیست سوم آزمون های آزمایشی قسمت 10