نمونه سوال مدیریت استراتژیک برند نیمسال اول 95_96


حجم: 264 KB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

خلاصه نویسی مدیریت استراتژیک برند
نمونه سوال حقوق تجارت اسکینی نیمسال اول 95_96
نمونه سوال حقوق تجارت اسکینی نیمسال اول 92_93
نمونه سوال حقوق تجارت اسکینی نیمسال اول 94_95
مقاله بررسی نقش مشارکت مشتری در تقویت وفاداری به برند خدماتی دکتر کوین کم فونگ سو،دانشگاه گریفیث
نمونه سوال مدیریت استراتژیک تابستان 95_96
خلاصه نویسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی-راهنمای عمل مایکل آرمسترانگ
خلاصه نویسی خلاصه مدیریت استراتژیک دفتر پژوهشهای فرهنگی
کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید
کتاب رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
مقاله تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT
جزوه مدیریت استراتژیک
کتاب ترمودینامیک - جلد اول - قسمت اول انتشارات دانشگاه علم و صنعت
نمونه سوال حقوق تجارت 3 ( به روز شده تا نیمسال دوم 96-95 )
نمونه سوال حقوق تجارت اسکینی نیمسال دوم 94_95
نمونه سوال حقوق تجارت اسکینی نیمسال دوم 90_91
نمونه سوال تصمیم گیری برای مدیران نیمسال دوم 91_92
نمونه سوال تصمیم گیری برای مدیران نیمسال دوم 90_91