خلاصه نویسی خلاصه مدیریت استراتژیک

دفتر پژوهشهای فرهنگی


حجم: 689 KB

دانلود: 7
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.