کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج


کتاب کتاب
53 KB 1 خرید

کتاب کتاب
کتاب مبحث پانزده مقررات ملی ساختمان
تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
7 MB 1 خرید

مقاله مقاله
181 KB 1 خرید

کتاب کتاب
کتاب حقوق در قراردادها و طرح های عمرانی
انتشارات قرارگاه خاتم الانبیاء
22 MB 1 خریدکتاب کتاب
کتاب اصول حسابداری 3
جمشید اسکندری
18 MB 1 خرید