علی نجفی مقدم

استاد علی نجفی مقدم

1.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

2

نمره

1.6

امتحان

1.4

اخلاق

1.6

میانه نمرات

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مدیریت مالی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی مالی
ثبت نام اساتید