موج اسماعیلی

استاد موج اسماعیلی

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیییی

سال 1396

رشته های مرتبط

  • معماری و طراحی
  • معماری