نسیم معظمی

نسیم معظمی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

دلسوز ترین و مهربان ترین استادی که من توی تهران مرکز داشتم …خیلس هوای دانشجوهاشو داره و همه کمکی که در توانش باشه رو برای دانشجو انجام.


رشته های مرتبط

مهندسی معماری