--}} رحمانی نیا - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
رحمانی نیا

رحمانی نیا

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست (ارائه تحقیق در درس حسابرسی شرکتها الزامیست) امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396