رحمانی نیا

استاد رحمانی نیا

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست (ارائه تحقیق در درس حسابرسی شرکتها الزامیست) امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید