--}} باطنی پور - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
باطنی پور

باطنی پور

1.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

2

امتحان

1

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشدو حضور و غیاب و فعالیت کلاسی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

حسابداری