--}} بانچ شفیعی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
بانچ شفیعی

بانچ شفیعی

4.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4

امتحان

4.5

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه میباشد و حضور و غیاب 2نمره در امتحان پایانی دارد و 3 نمره هم فعالیت کلاسی دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد امتحان از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

1396

رشته های مرتبط

حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی بانچ شفیعی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بانچ شفیعی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.