بانچ شفیعی

استاد بانچ شفیعی

4.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4

امتحان

4.5

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه میباشد و حضور و غیاب 2نمره در امتحان پایانی دارد و 3 نمره هم فعالیت کلاسی دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد امتحان از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

سال 1396

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی بانچ شفیعی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بانچ شفیعی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.