نبی زاده

نبی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد؛دانشجویان از تدریس ایشان رضایت دارند ؛فعالیت کلاسی برای ایشان مهم و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد امتحان میانترم 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشدامتحان از روی جزوه تدریسی میباشد


کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی نبی زاده در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نبی زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.