نبی زاده

استاد نبی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد؛دانشجویان از تدریس ایشان رضایت دارند ؛فعالیت کلاسی برای ایشان مهم و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد امتحان میانترم 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشدامتحان از روی جزوه تدریسی میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی نبی زاده در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نبی زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.