گنجی

استاد گنجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو از کتاب تدریس میکنند؛حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار است؛فعالیت کلاسی در نمره پایانی تاثیرگذار است؛ در کل استاد سختگیری هستند؛ امتحان میانترم از 5 نمره میباشد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی گنجی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد گنجی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.