--}} گنجی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
گنجی

گنجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو از کتاب تدریس میکنند؛حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار است؛فعالیت کلاسی در نمره پایانی تاثیرگذار است؛ در کل استاد سختگیری هستند؛ امتحان میانترم از 5 نمره میباشد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

1396

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی گنجی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد گنجی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.