جزوه درس رهبری سازمان

گنجی نیا


حجم: 627 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب رهبری و مدیریت در دانشگاه ها
مقاله دنباله رو من باش! پیروی،رهبری و نیروی کار چند نسلی دکتر رونالد جانسون،دانشگاه نوا جنوبی
کتاب آزادی در حقوق عمومی بمعنای حق رهبری است برای هر یک از افراد ناصر کاتوزیان
جزوه حقوق سازمان های بین المللی بیگ زاده
جزوه فلش کارت حقوق سازمان هاي بين المللي
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
کتاب تئوری سازمان حسن دانایی فرد
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
نمونه سوال نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته تابستان 95_96
کتاب قاچاق اشخاص بعنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی دکتر صادق سلیمی
کتاب مدیریت سازمان مهدی نیا
مقاله بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیر مالی سازمان ها
کتاب مسئله خاورمیانه عربی در سازمان ملل متحد منوچهر گنجی
نمونه سوال روابط کار در سازمان
مقاله پژوهشی درباره جهت‌گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان
کتاب سازمان و روش اجرای سدهای بزرگ