حسین باقری

حسین باقری

3.7 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4

امتحان

3.7

اخلاق

4.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بشدت خوش برخورد و از بابت نمره هم خیالتون راحت باشه

1397

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات