سعید صداقت

استاد سعید صداقت

4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.5

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس را به طور کامل توضیح داده وهر فصل را در 2 الی 3 جلسه تدریس میکنن اخر هرفصل تمرینات به خصوص همان فصل را حل میکنن حضور وغیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار نیست حل تمرینها و فعالیت های کلاسی برای ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که 2 نمره برای فعالیت کلاسی منظور میکنند. میان ترم ندارد و از همان جزوه سر کلاس در امتحان پایانی امتحان خواهند گرفت نحوه قبولی ایشان 70 درصد میباشد.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • حسابداری
ثبت نام اساتید