لیلا عرووجی

استاد لیلا عرووجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد و حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است درضمن سوالات امتحانی داده میشود و ازهمان سوالات امتحان ب عمل خواهد امد امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید