--}} لیلا عرووجی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
لیلا عرووجی

لیلا عرووجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد و حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است درضمن سوالات امتحانی داده میشود و ازهمان سوالات امتحان ب عمل خواهد امد امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396