--}} محمد زرنگار - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
محمد زرنگار

محمد زرنگار

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد حضور و غیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است درس رو به صورت خلاصه توضیح میدهند و سوالات امتحانی رو مشخص میکنند میانترم ندارد و امتحان از 20 نمره میباشد(البته در درس کارافرینی تهیه بیزینس پلان 6 نمره دارد و امتحان پایانی از 12 نمره میباشد)

1396