ازاده رمضان پور

استاد ازاده رمضان پور

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه می باشد روی حضور و غیاب حساس هستند فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی بر خوردار است امتحان ایشون در سطح جزوه می باشد (سعی کنید سر کلاس فعال باشید و امتحانات کلاسی را با نمره بالا بدهید پاس شدنتان تضمین میشود )

سال 1396

ثبت نام اساتید