--}} ازاده رمضان پور - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
ازاده رمضان پور

ازاده رمضان پور

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه می باشد روی حضور و غیاب حساس هستند فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی بر خوردار است امتحان ایشون در سطح جزوه می باشد (سعی کنید سر کلاس فعال باشید و امتحانات کلاسی را با نمره بالا بدهید پاس شدنتان تضمین میشود )

1396