اخلاقی

استاد اخلاقی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد خوبی هستند و نمره خوب میدهند به راحتی میتوانید با او پاس کنید

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی اخلاقی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اخلاقی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.