نجفی مهدی

استاد نجفی مهدی

1.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

5

نمره

1

امتحان

0

اخلاق

1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی معدن
ثبت نام اساتید