داود جعفری

استاد داود جعفری

2.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

5

اخلاق

4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید