الهه داودی رهقی

استاد الهه داودی رهقی

1.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1.5

امتحان

2

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید