--}} الهه داودی رهقی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
الهه داودی رهقی

الهه داودی رهقی

1.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1.5

امتحان

2

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مهندسی پزشکی