اصغر سهیلی

اصغر سهیلی

4.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر