سید حسین جعفری نسب

سید حسین جعفری نسب

2.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

2

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

کنفرانس میگیرند

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک