--}} سیدحامد طباطبایی اوره - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
سیدحامد طباطبایی اوره

سیدحامد طباطبایی اوره

4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3.5

امتحان

3.8

اخلاق

4.5

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک