مصطفی وامق

استاد مصطفی وامق

3.7 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4.3

نمره

3.3

امتحان

3.2

اخلاق

4

میانه نمرات

14

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استاد با سواد و خوبی است - حضور غیاب میکند ولی اجازه غیبت می‌دهد

سال 1403

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسي عمران
ثبت نام اساتید