سید ابراهیم عبدالمنافی رکنی

استاد سید ابراهیم عبدالمنافی رکنی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سید ابراهیم عبدالمنافی رکنی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سید ابراهیم عبدالمنافی رکنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.