محمدجواد نوری زاده

استاد محمدجواد نوری زاده

3.9 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.3

میانه نمرات

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید