زهراسادات موسوی

زهراسادات موسوی

2.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.9

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی کامپیوتر