زهراسادات موسوی

استاد زهراسادات موسوی

2.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.9

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3.3

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید