گل چهره خلیلی

استاد گل چهره خلیلی

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.5

نمره

0.5

امتحان

1

اخلاق

2

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • شیمی آلی
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید