علی فرخی

علی فرخی

2.6 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.8

امتحان

2.3

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

تقریبا خوب درس میده نسبت به بقیه اما اکثریت قریب به اتفاق رو میندازه


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت