ضیاء الدین بهشتی فرد

ضیاء الدین بهشتی فرد

4.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4.5

امتحان

3

اخلاق

5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ضیاء الدین بهشتی فرد را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.