عبدالحمید حاجی پور شوشتری

استاد عبدالحمید حاجی پور شوشتری

3.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4

امتحان

2.5

اخلاق

4.5

میانه نمرات

18

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید