عبدالحمید حاجی پور شوشتری

عبدالحمید حاجی پور شوشتری

3.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4

امتحان

2.5

اخلاق

4.5

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عبدالحمید حاجی پور شوشتری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.