محمدرضا ثروهش

محمدرضا ثروهش

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.5

امتحان

2.5

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی محمدرضا ثروهش در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمدرضا ثروهش را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.