سیما اشرفی گودرزی

استاد سیما اشرفی گودرزی

3.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4

امتحان

3.8

اخلاق

4

میانه نمرات

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید