مولود احمد

مولود احمد

2.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.6

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

درسی باهاش بر ندارید.

1398

خیلی سخت نمره میدن روی حضور و غیاب حساسن

1398

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

حسابداری

مدیریت صنعتی

علوم اقتصادی

مدیریت مالی