مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مینا امیری نوجه ده سادات را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.