کاشف بهرامی

کاشف بهرامی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و حضور و غیاب اهمیت دارد منظم بودن و سرکلاس گوش دادن از نکاتی میباشد که بسیار اهمیت دارد میانترم ندارد ولی امتحان پایانی از 20 نمره میباشد که 7 نمره تعریفی و 13 نمره حل مساله میباشد

1396

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد کاشف بهرامی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.