کاشف بهرامی

استاد کاشف بهرامی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و حضور و غیاب اهمیت دارد منظم بودن و سرکلاس گوش دادن از نکاتی میباشد که بسیار اهمیت دارد میانترم ندارد ولی امتحان پایانی از 20 نمره میباشد که 7 نمره تعریفی و 13 نمره حل مساله میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید