مسعود مصطفائی

استاد مسعود مصطفائی

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه میباشد تدریس درس بسیار کم میباشد و اینکه درس رو کامل و بصورت مختصر و مفید ارائه میشه حضور و غیاب ندارد امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • حسابداری
ثبت نام اساتید