#مهسا_امینی
مسعود مصطفائی

مسعود مصطفائی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه میباشد تدریس درس بسیار کم میباشد و اینکه درس رو کامل و بصورت مختصر و مفید ارائه میشه حضور و غیاب ندارد امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد