سعید منشی

استاد سعید منشی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند؛حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست و فعالیت کلاسی و کنفرانس ندارد؛ البته درس حقوق اساسی تحقیق دارد امتحان ایشان از روی جزوه ایست که تدریس میکنند و میانترم ندارد امتحان پایانی از 20 نمره می گیرد @ostad_man_keih

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سعید منشی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سعید منشی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.