سعید منشی

سعید منشی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند؛حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست و فعالیت کلاسی و کنفرانس ندارد؛ البته درس حقوق اساسی تحقیق دارد امتحان ایشان از روی جزوه ایست که تدریس میکنند و میانترم ندارد امتحان پایانی از 20 نمره می گیرد @ostad_man_keih

1396