زهرا بلالی

استاد زهرا بلالی

2.2 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.1

نمره

1.7

امتحان

2.7

اخلاق

2.2

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • شهرسازی
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی مکانیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید