زهرا بلالی

زهرا بلالی

2.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2

امتحان

2.6

اخلاق

2.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

شهرسازی