--}} اصغر تیموری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
اصغر تیموری

اصغر تیموری

4.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

4.5

اخلاق

5

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

من با استاد تیموری GIS داشتم. تسلط کامل و نحوه تدریسشون عالی بود.

1401

رشته های مرتبط

شهرسازی

مهندسی شهرسازی