سیداسماعیل رحیمی

استاد سیداسماعیل رحیمی

1.8 (3 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.7

نمره

1.3

امتحان

2.7

اخلاق

1.3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسی برق
  • مهندسی نفت
ثبت نام اساتید