--}} مهرشاد وثوقی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مهرشاد وثوقی

مهرشاد وثوقی

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

2.3

اخلاق

4.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبی هستند.

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهرشاد وثوقی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.