--}} حبیبه زارع حقیقی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
حبیبه زارع حقیقی

حبیبه زارع حقیقی

2.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

1.5

امتحان

2.8

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی پزشکی

مهندسی برق