الهام عدالتخواه

استاد الهام عدالتخواه

2.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

برای ما که نصف کلاسا رو نیومد اونایی هم که اومد درست درس نداد. نمره هم نفهمیدیم چجوری داد همه زیر ۱۲ تازه با پسرام اصلا خوب نیست??

سال 1397

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
ثبت نام اساتید