--}} الهام عدالتخواه - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
الهام عدالتخواه

الهام عدالتخواه

2.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

برای ما که نصف کلاسا رو نیومد اونایی هم که اومد درست درس نداد. نمره هم نفهمیدیم چجوری داد همه زیر ۱۲ تازه با پسرام اصلا خوب نیست??

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات