#مهسا_امینی
سیدروح اله عمادی

سیدروح اله عمادی

3.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.8

نمره

3

امتحان

3.5

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

نقشه نگاری