سیدروح اله عمادی

سیدروح اله عمادی

3.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.2

نمره

3

امتحان

3.6

اخلاق

3.4

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه نگاری

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری