رحمان فرنوش

رحمان فرنوش

3.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.7

امتحان

3.3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره زیاد نمیده ولی خوب درس میده


رشته های مرتبط

مدیریت عمومی

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت