رحمان فرنوش

استاد رحمان فرنوش

3.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.7

امتحان

3.3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

نمره زیاد نمیده ولی خوب درس میده

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مدیریت عمومی
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید