معصومه سلطان میرجلیلی

استاد معصومه سلطان میرجلیلی

1.9 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

1.7

اخلاق

2

میانه نمرات

14

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی پزشکی
  • شیمی کاربردی
ثبت نام اساتید