معصومه سلطان میرجلیلی

معصومه سلطان میرجلیلی

1.9 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

1.7

اخلاق

2

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی پزشکی

شیمی کاربردی